სესიების განრიგი

სესიების ფილტრი

22 Nov 15 22 ნოემბერი

ინფორმაციის მენეჯმენტი ანუ მედიაწიგნიერების მნიშვნელობა განათლებაში

სესია დეტალურად

10:00

-

11:00

როგორ შევქმნათ თამაშები მარტივად?

სესია დეტალურად

10:00

-

11:00

როგორ გავხდე წარმატებული 21-ე საუკუნეში

სესია დეტალურად

10:00

-

11:00

ინტერაქტიური ელექტრონული სწავლების პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები

სესია დეტალურად

10:00

-

11:00

Lego რობოტექნიკა

სესია დეტალურად

11:00

-

12:00

მოტივაციისა და ცოდნის დონის ამაღლება მოსწავლეებში ისტ-ის დახმარებით

სესია დეტალურად

11:00

-

12:00

ელექტრონული თამაში, როგორც მოსწავლეთა სტიმულირებისა და ტრანსფერული კომპეტენციების განვითარების მეთოდი

სესია დეტალურად

11:00

-

12:00

პროგრამა GeoGebra-ს გამოყენების პერსპექტივები მათემატიკის სწავლა-სწავლების პროცესში

სესია დეტალურად

11:00

-

12:00

ყავა/ ჩაის შესვენება

12:00

-

13:00

ადამიანების უფლებები ტექნოლოგიურ ეპოქაში

13:00

-

14:00

ისტ და საბუნებისმეტყველო სფეროში ინტელის საგანმანათლებლო პროგრამები და რესურსები

14:00

-

15:00

სადილი

15:00

-

16:00

21 Nov 15 21 ნოემბერი

უწყვეტი პროფესიული განვითარება სკოლის მართვის გასაუმჯობესებლად. „ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის“ ხელშეწყობით დაგეგმილი პროექტის გაცნობა

10:00

-

11:00

10:00

-

11:00

ყავა/ჩაის შესვენება

11:00

-

12:00

It ტექნოლოგიებით შეცვლილი რეალობა

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

Schoology - როგორ ვმართოთ სწავლის პროცესი ინტერნეტით

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

თამაშით სწავლება. თანამედროვე მიდგომები და გამოწვევები ტექნოლოგიების გამოყენებით

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

quizlet.com-ის ეფექტური გამოყენება სხვადასხვა მიზნებისთვის

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

„კარგი სკოლა“ - საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის (G-PriEd) რესურსების პორტალი

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

სადილი

13:00

-

14:00

ვიკიპედია სასწავლო პროცესში

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

ტესტირების ორგანიზების მეთოდები ელექტრონული სწავლების სისტემის MOODLE-ის გამოყენებით.

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

Microsoft Mathematics-ის გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

Google-ის ტექნოლოგიების გამოყენება საგანმანათლებლო პროცესებში

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

"რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის უხილავია..."

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

ელექტრონული რესურსების გამოყენება სასწავლო პროცესში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

მასწავლებლის შეფასების ელექტრონული სისტემა

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

code.org - პროგრამირების სასწავლო პლატფორმა

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

დროისა და სივრცისაგან დამოუკიდებელი სწავლება თანამედროვე მსოფლიოში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

მულტიმედიური რესურსების გამოყენება სასწავლო პროცესში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

პოსტერების სესია

16:00

-

17:00

გალა ვახშამი

18:00

-

20:00

20 Nov 15 20 ნოემბერი

რეგისტრაცია

09:00

-

10:30

კონფერენციის გახსნა. მისასალმებელი გამოსვლები

09:30

-

11:30

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ტენდენციები

11:30

-

12:15

ტექნოლოგიური მიღწევები

12:15

-

13:00

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს პროგრამა და შესაძლებლობების სკოლებისთვის

13:00

-

13:45

სადილი

14:00

-

15:00

მათემატიკური ამოცანები ციფრულ ფორმატში - ვისწავლოთ მარტივად და დამოუკიდებლად.

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

სწავლა სწავლება ციფრულ ეპოქაში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

დისტანციური სწავლება - განათლება - ფურცლის გარეშე

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

შეფასების თანამედროვე მეთოდები ტექნოლოგიების გამოყენებით

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

პროგრამირების სწავლება სკოლაში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

როგორ შევქმნათ გონებრივი რუქა.

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

ოპერაციული სისტემა, როგორც სასწავლო გარემოს ნაწილი

სესია დეტალურად

16:00

-

17:30

მართვა და მენეჯმენტი ელექტრონული ღრუბლების გამოყენებით

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

რობოტები ჩვენს სამსახურში

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

სწავლების ინოვაციური მეთოდები

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

ტექნოლოგიების გამოფენა

17:00

-

19:00

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს