სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

რაზმიკ ბადალიანი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , თამაშები და სიმულაციები , პროგრამირება და რობოტები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი ,

სესიის სათაური

code.org - პროგრამირების სასწავლო პლატფორმა

სესიის მოკლე აღწერა

პროგრამირების სასწავლო პლატფორმის code.org-ის გამოყენების დემოსტრირება. თამაშები, პრაქიკული აქტივობები და მასწავლებლის გვერდი

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

სესიაზე წარმოდგენილი იქნება თემა/პროექტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობას

საკვანძო სიტყვები

პროგრამირება,თამაში

ვებ-გვერდის მისამართი

code.org

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

საშუალო დონის მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია მასწავლებლებს გავაცნოთ code.org-ი. ნახავენ რა ფუნქციები აქვთ ამ პლატფორმას და როგორ შეიძება მისი გამოყენება

სესიის მონახაზი

1. ზოგადი მიმოხილვა 2. რეგისტრაცია 3. თამაშები 4. კლასგარეშე აქტივობები 5. მასწავლებლის გვერდი

გამოყენებული ლიტერატურა

code.org

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ჩვენმა ორგანიზაციამ, Educare Georgia-მ განახორციელა code.org-ის გადმოქართულება

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს