სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ირმა იჩქიტიძე

სესიის თანამომხსენებელი

ხათუნა ციხელაშვილი

თემატური მიმართულება

მენეჯმენტი და ლიდერობა ისტ-ის დახმარებით

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ზრდასრულთა განათლება ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ციფრული ერის შესაბამისი სკოლის დიზაინი/დაგეგმარება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სხვა ,

სესიის სათაური

მართვა და მენეჯმენტი ელექტრონული ღრუბლების გამოყენებით

სესიის მოკლე აღწერა

მსმენელები გაეცნობიან თანამედროვე ინსტრუმენტს, კერძოდ, ელექტრონულ ღრუბლებს, როგორც სკოლაში დოკუმენტაციის წარმოების, მონიტორინგის და შეფასების საშუალებას, ასევე, როგორც ეფექტურ ინსტრუმენტს ინფორმაციასთან წვდომისა ნებისმიერი ადგილიდან. მსმენელებს საშუალება ექნებათ კონკრეტული მაგალითებით გაეცნონ, როგორ იყენებს სკოლა აღნიშნულ ინსტრუმენტს. იხილავენ ელექტრონულ ღრუბლებში მასწავლებლების მიერ შესრულებულ და შენახულ დოკუმენტაციას და მისი წარმოების სპეციფიკას.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ელექტრონული ღრუბლები,ელექტრონული ტესტები

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

საშუალო დონის მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

Gmail.com, Drive.google.com საბაზისო უნარები

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები გაეცნობიან თანამედროვე სკოლის მართვის თანამედროვე მეთოდებს ელექტორნული ღრუბლების გამოყენებით. გაეცნობიან ელექტრონულ ღრუბლებში მუშაობის სტილს სკოლის მართვის და მენეჯმენტის კუთხით. გაეცნობიან ელექტრონული ტესტების შექნის და გამოყენების მაგალითებს სკოლაში.

სესიის მონახაზი

სესია დაიწყება მინი-ლექციით: სკოლის მართვა და მენეჯმენტი თანამედროვე ინსტრუმენტების გამოყენებით, კერძოდ, ელექტრონული ღრუბლების საშუალებით.მონაწილეები გაეცნობიან სკოლის მართვის ეფექტურ მეთოდებს, რომელიც აქტუალურია 21-ე საუკუნეში, კერძოდ, ინფორმაციის გაცვლას, შეფასებასა და მონიტორინგს ონლაინ ინსტრუმენტის გამოყენებით. ნახავენ კონკრეტული მაგალითებს, როგორ ამარტივებს ელექტრონული ღრუბლები კომუნიკაციას და ინფორმაციის გაცვლას სკოლის ადმინისტრაციას , მასწავლებელებს და კათედრებს შორის. იხილავთ მაგალითებს, როგორ მუშაობენ სკოლის მასწავლებელები ელექტრონულ ღრუბლებში. ტვირთავენ მათ მიერ შექმნილ გაკვეთილის გეგმებს, ტესტებს, შემაჯამებლების ანალიზს და ა.შ. თვალნათლივ დაინახავთ რამდენად ეფექტურია მასწავლებელთა მიერ შესრულებული დავალებების გადაკონტროლება. იხილავთ ელ-ტესტების გამოყენების ეფექტურობას, ეკონომიურიბას(ფურცლების დაზოგვა) და რეიტინგის დადგენას. გაეცნობით სკოლის მიერ შემუშავებულ მასწავლებლების და კლასების საქმიანობის რეიტინგის დათვლის ფორმას. პრეზენტაცია წარიმართება კონკრეტული მაგალითების დემოსტრაციის რეჟიმში. პრეზენტაციის ბოლო 15 წუთი დაეთმობა კითხვა-პასუხს.თქვენ საშუალება გექნებათ მიიღოთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე.

გამოყენებული ლიტერატურა

drive-ს და gogle forms გზამკვლევი

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

სკოლის დირექტორი, რომელიც მუშაობს ამ მეთოდებით ერთი სასწავლო წლის მანძლზე.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს