სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნათია მაისურაძე

სესიის თანამომხსენებელი

Zaza Giorgadze

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სხვა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , პროფესიული განვითარება , მულტიმედია რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სხვა ,

სესიის სათაური

მულტიმედიური რესურსების გამოყენება სასწავლო პროცესში

სესიის მოკლე აღწერა

აუდიო და ვიდეო ფაილების დამუშავება, მათი განთავსება სხვადასხვა ონლაინ რესურსებზე, პროგრამული პაკეტის Free Studio–ს მაგალითზე

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

სესიის თანაწამყვანი იქნება სკოლის მოსწავლე

საკვანძო სიტყვები

აუდიო,ვიდეო,free Studio

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია პედაგოგებს გავაცნოთ პროგრამული პაკეტი Free Studio-ს შესაძლებლობები და მათი გამოყენება სასწავლო პროცესში

სესიის მონახაზი

პრეზენტაცია, აქტიური ლექცია

გამოყენებული ლიტერატურა

http://www.dvdvideosoft.com/

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერ–კონსულტანტი

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს