სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

თამარ ლოსაბერიძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

პროფესიული განვითარება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სესიის სათაური

დისტანციური სწავლება - განათლება - ფურცლის გარეშე

სესიის მოკლე აღწერა

დისტანციური სწავლება - განათლება -  ფურცლის გარეშე

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

სესიის თანაწამყვანი იქნება სკოლის მოსწავლე

საკვანძო სიტყვები

სკოლა, ისტ, პროექტი. ბლოგი. ვირტუალური საკლასო ოთახი

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

გამჭოლი კომპეტენციები ისტ სტანდარტი - გამჭოლი კომპეტენციები მოხდება, სტანდარტის მიხედვით გაკვეთლისა და აქტივობების განხილვა ისტ უნარები - საბაზისო და ინტერნეტში მუშაობა.

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია სკოლის ადმინისტრაციასა და მასწავლებლებს პრაქტიკაში დავანახოთ თუ როგორ შეიძლება ისტ ინსტრუმენტების ეფექტური ინტეგრირება სასწავლო პროცესში და რა შედეგის მომანია მოსწავლეზე ორიენტირებული, ავთენტური დავალებებ

სესიის მონახაზი

მომხსენებელი პრეზენტაციის გამოყენებით ისაუბრებს ისტ ტექნოლოგიების როლზე და მნიშვნელობაზე სწავლა-სწავლების პროცესში. მოხდება ჩართვა სსიპ ქალაქ თბილისის N123 საჯარო სკოლიდან, საიდანაც მოსწავლეები და მასწავლებლები ისაუბრებენ ისტ ტექნოლოგიებით გამოყენების დადებით მხარეებზე. სკოლიდან ჩართვაში მონაწილეობას მიიღებს სამი ასაკობრივი ჯგუფი. მეოთხე ასაკობრივი ჯგუფი - თავად წარმოადგენს ისტ გამოყენებით მომზადებულ პროექტს. მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში ისტ ტრენერი, ისტ ექსპერტი, სსიპ ქალაქ თბილისის N123 საჯარო სკოლის დირექტორი.

გამოყენებული ლიტერატურა

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

123-ე სკოლის  დირექტორი

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს