სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნათია შევარდენიძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ინგლისური ენა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

ტექნოლოგიების სესია "მოიტანე შენი საკუთარი მოწყობილობა"

სწავლების საფეხური

საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

quizlet.com-ის ეფექტური გამოყენება სხვადასხვა მიზნებისთვის

სესიის მოკლე აღწერა

რესურსის გაცნობის და მისი შესაძლებლობების მიმოხილვის შემდეგ მონაწილეებს მიეცემათ საშუალება პრაქტიკულად იმუშაონ მოცემული რესურსით: დარეგისტრირდნენ, შექმნან საკუთარი ლექსიკონები და გამოსცადონ რამდენად ეფექტურია წარდგენილი რესურსი ახალი სიტყვების, ტერმინების, თარიღების, ფორმულების (საჭიროების მიხედვით) სასწავლად და განსამტკიცებლად.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

მომხსენებელს პრეზენტაცია აქვს გაკეთებული იგივე ან მსგავს თემაზე საერთაშორისო კონფერენციაზე

საკვანძო სიტყვები

ისტის გამოყენება საგანმანათლებლო მიზნებისთვის,მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება,სწავლა-სწავლების პროცესის გამრავალფეროვნება

ვებ-გვერდის მისამართი

www.quizlet.com

ისტ სტანდარტი

ის ტექნ. VI.2. მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის მიღების, შენახვის და ორგანიზების დროს.

სხვა საგნის სტანდარტი

უცხ.დ.V.25. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხერხის გამოყენება ლექსიკური მასალის ასათვისებლად.; უცხ.დ.V.23. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით.

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ისტ-რესურსი რომელიც ეხმარება მოსწავლეებს ლექსიკური მასალის ათვისებაში, მისი დახმარებით ლექსიკის სწავლის პროცესი უფრო საინტერესო და სახალისო ხდება მოსწავლეებისთვის ისინი სწავლობენ როგორ გამოიყენონ ისტი ეფექტურად და როგორ გაიადვილონ სწავლის პროცესი .

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

გამოცდილი მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

მონაწილეებს ჰქონდეთ პერსონალური კომპიუტერები რომ შეძლონ პრაქტიკულად შეასრულონ დავალებები

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია მასწავლებლებს გავუზიარო გამოცდილება და დავარწმუნო მოცემული რესურსის ეფექტურობაში

სესიის მონახაზი

quizlet.com -ის შესახებ გაცნობითი პრეზენტაციის წარდგენა, მისი შესაძლებლობების დეტალური მიმოხილვა, გამოყენების სხვადასხვა ვარიანტების განხილვა (15-20წთ) მონაწილეების რეგისტრაცია და სასურველ თემაზე საკუთარი ლექსიკონების შექმნა (15წთ) პრაქტიკული გამოცდა ეფექტურია თუ არა მოცემული რესურსი ახალი მასალის შესასწავლად და განსამტკიცებლად, სხვადასხვა საშუალებების გამოყენება და შედარება (15წთ) მოცემული რესურსის დადებითი და უარყოფითი მხარეების განხილვა, უკუკავშირი (10წთ)

გამოყენებული ლიტერატურა

ეროვნული სასწავლო გეგმა, სტანდარტი

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ამ რესურსს მესამე წელია აქტიურად ვიყენებ სასწავლო პროცესში, ვქმნი ლექსიკონებს და ჩართული მყავს VI-XI კლასის მოსწავლეები, რომელთა მოტივაცია და შედეგები საგრძნობლად გაიზარდა ლექსიკის შესწავლის კუთხით.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს