სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

მარეხი ჯელაძე

სესიის თანამომხსენებელი

გიორგი არავიაშვილი,

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ბუნებისმეტყველება , საზოგადოებრივი მეცნიერებები , ქართული ენა და ლიტერატურა , ქართული როგორც მეორე ენა , მათემატიკა , უცხო ენა , სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება , ისტ , სპორტი , მუსიკა , ინგლისური ენა , გერმანული ენა , ფრანგული ენა , რუსული ენა , სხვა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

1:1 ელექტრონული სწავლების სტრატეგია და დანერგვა , თემის ჩართულობა , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , ინოვაციური სასწავლო გარემო , წიგნიერება ციფრულ ერაში , მობილურით სწავლება , ონლაინ პროფესიული განვითარება , ინდივიდუალიზებული სწავლება , პროფესიული განვითარება , მასწავლებლების მომზადება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , უნივერსიტეტის წარმომადგენლები , ტრენერები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები , ისტ კომპანიების წარმომადგენლები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სხვა ,

სესიის სათაური

დროისა და სივრცისაგან დამოუკიდებელი სწავლება თანამედროვე მსოფლიოში

სესიის მოკლე აღწერა

ონლაინ სწავლება eliademy.com-ის მეშვეობით. ელიადემი საშუალებას იძლევა ვისწავლოთ ან თავად გავხდეთ ონლაინ კურსის ინსტრუქტორები. შევქმნათ ვიდეოები, დავალებები, ტესტები, ვაწარმოოთ დისკუსია აქტუალურ თემებზე. ელიადემი წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან ღია სასწავლო პლათფორმას. არის მასწავლებლებისთვის და სტუდენტებისთვის უფასოდ სწავლების ალტერნატიული შესაძლებლობა. აღნიშნული ვებ-გვერდი, საშუალებას იძლევა, მიაწოდოს განათლება სხვადასხვა ასაკის, პროფესიისა და ინტერესების მქონე პირებს, მათთვის სასურველ ტემპში, დროსა და ადგილას. სესიაზე განვიხილავთ ონლაინ კურსის მნიშვნელობას, 21 -ე საუკუნის ტენდციებიდან გამომდინარე. ვისაუბრებთ, თუ როგორ შევქნათ კურსი, როგორ გავხდეთ ინსტრუქტორი, ან და როგორ მივიღოთ განათლება სხვადასხვა ინსტრუქტორების მიერ შემოთავაზებულ კურსებზე.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ონლაინს სწავლება,სწავლა ღრუბლებში,ინდივიდუალური საჭიროებები

ვებ-გვერდის მისამართი

www.eliademy.com

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

გამოცდილი მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

ბენეფიციართა ინფორმირებულობა, 21- ე საუკუნეში თუ როგორ მივიღოთ სწავლა - განათლება დისტანციურად ონლაინ სასწავლო პლატფორმის საშუალებით. დავაინტერესოთ, აწარმოონ საკუთარი კურსი, ან გახდნენ მათთვის საინტერესო კურსის მსწავლელები აღნიშნულ პლატფორმაზე.

სესიის მონახაზი

სესიის შინაარსი მოიცავს 4 საფეხურს: პირველ საფეხურზე საუბარი იქნება ონლაინ პლატფორმის მნიშვნელობასა და საჭიროებებზე და კონკრეტულად eliademy.com-ზე, რომელზეც ნებისმიერ ინდივიდუალურ პირს შეუძლია აწარმოოს საკუთარი კურსი მისთვის სასურველ თემაზე. მე-2 საფეხურზე ვისაუბრებთ, როგორც eliademy.com-ის სტუდენტი. გაგაცნობთ ჩვენს გამოცდილებას, თუ როგორ ავირჩიე კონკრეტული კურსი, როგორ ვიღებ ინფორმაციას კურსის სილაბუსის მიხედვით, რა ტიპის დავალებების შესრულება მიხდება თითოეულ საფეხურზე და როგორ ვმონაწილეობ დისკუსიაში ინსტრუქტორთან და კურსის მსმენელებთან ერთად. მე-3 საფეხურზე ვისაუბრებთ როგორ ვისარგებლო eliademy.com ვებ-გვერდით, დავრეგისტრირდეთ ინსტრუქტორად და ვაწაროოთ კურსი პროფესიის, ინტერესებისა თუ შესაძლებლობების მიუხედავად. მე-4 საფეხური დაეთმობა აუდიტორიასთან რეეფლექსიას (კითხვა - პასუხის რეჟიმით).

გამოყენებული ლიტერატურა

eliademy.com

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

სესიაზე „დროისა და სივრცისაგან დამოუკიდებელი სწავლება თანამედროვე მსოფლიოში“ ჩვენ ვცდილობთ ვესაუბროთ მსმენელს ონლაინ კურსის შესახებ, სადაც შესაძლებელია იყო სტუდენტი, ასევე კურსის ინსტრუქტორი. შესაბამისად, ჩვენ ვუზიარებთ ჩვენსავე გამოცდილებას, როგორ ვმნონაწილეობთ აღნიშნულ პლატფორმაზე ერთ-ერთ კურსში, როგორც სტუდენტები . ასევე, ვაჩვენებთ ჩვენს მიერ შექმნილ ონლაინ კურსს აღნიშნულ პლატფორრმაზე და ვუზიარებთ გამოცდილებას, როგორც კურსის ინსტრუქტრები.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს