სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ფიქრია სიდამონიძე

სესიის თანამომხსენებელი

ჯაბა ლაბაძე

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საზოგადოებრივი მეცნიერებები , ისტ , ინგლისური ენა , რუსული ენა , სხვა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , წიგნიერება ციფრულ ერაში , ონლაინ პროფესიული განვითარება , მულტიმედია რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

საშუალო , სხვა ,

სესიის სათაური

ვიკიპედია სასწავლო პროცესში

სესიის მოკლე აღწერა

ქართული ვიკიპედიის განვითარება. პედაგოგთა და მოსწავლეთა როლი ამ საქმეში. ვიკიპედიის როლი მოსწავლეთა წიგნიერების ამაღლებასა და ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნაში, რომელსაც ფართო საზოგადოება მოიხმარს და თანაც, არა მხოლოდ საქართველოში...

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

სესიაზე წარმოდგენილი იქნება თემა/პროექტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობას

საკვანძო სიტყვები

ვიკიპედია, საგნების ინტეგრირება, ენების შესწავლა, სასწავლო რესურსები.

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

ქართული ვიკიპედიის პრობლემის წარმოჩენა მისი როლი სწავლების გაუმჯობესებაში პედაგოგთა და მოსწავლეთა ჩართვა სხვადასხვა ამ საქმეში დაინტერესებული საზოგადოების გატრენინგება საქართველოს წარმოჩენა სხვადასხვა ასპექტით მსოფლიოში და სხვა..

სესიის მონახაზი

შინაარსი: ვიკიპედიის შესახებ ზოგადი მონაცემების წარდგენა. როგორ გამოვიყენოთ პროგრამა სასწავლო პროცესში. პროგრამის დადებითი მხარე თითოეული საგნის სწავლების პროცესის გაუმჯობესებაზე დრო: 1 სთ აქტივობები: პრეზენტაცია, კითხვა-პასუხი

გამოყენებული ლიტერატურა

პირადი გამოცდილება

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

მომხსენებელს 2 წლის მანძილზე აქვს შექმნილი დაახლოებით 230-ზე მეტი სტატია. ხოლო მის თანამომხსენებელს ბევრად მეტი - 7 წლის მანძილზე 10 000 სტატია. მომხსენებელი და თანამომხსენებელი თანამშრომლობენ ონ-ლაინ უკვე ორი წლის განმავლობაში. ამავე დროს, სიამოვნებით ასწავლიან მსურველ მოსწავლეებს ამ საქმეს. ხოლო ბავშვები უკვე სიამოვნებით ჩაერთვნენ ამ საქმეში. გვყავს წარმატებული მოსწავლეებიც, რომელთაგან ერთ-ერთი - თორნიკე გრიგალაშვილი - წელს სომხეთის საერთაშორისო ვიკი-ბანაკის მონაწილე გახლავთ. იგივე დასახელების თემა წარდგენილი იყო თსუ მე-3 საუნივერსიტეტო კონფერენციაზე 2014-2015 წ.წ.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს