სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

რამინი ჯუღელი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

თამაშები და სიმულაციები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები , ისტ კომპანიების წარმომადგენლები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

როგორ შევქმნათ თამაშები მარტივად?

სესიის მოკლე აღწერა

სესიაზე წარმოვადგენ ინფორმაციას მარტივი საგანმანათლებლო თამაშების მნიშვნელობის შესახებ და განვიხილავ მისი შექმნის ეტაპებს.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

საგანმანათლებლო თამაშები პროგრამირება

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

დამწყები

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

კომპიუტერული მოწყობილობა საჭირო არაა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიაზე წარმოვადგენ ინფორმაციას მარტივი საგანმანათლებლო თამაშების მნიშვნელობის შესახებ და განვიხილავ მისი შექმნის ეტაპებს.

სესიის მონახაზი

სესიაზე წარმოდგენილი იქნება პრეზენტაცია, შემდეგ მონაწილეებს გავაცნობ მარტივი თამაშია აგების პრინციპს და მონაწილეებთან ერთად ვითამაშებ ერთერთი თამაშს

გამოყენებული ლიტერატურა

-

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

უკვე რამდენიმე წელია ვმუშაობ ამ სფეროში, ვახდენ ქართული თამაშების შექმნას, თარგმნას და რეალიზებას.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს